خدمات تخصصی

طراحي و پياده سازی شبكه هاي رايانه ای

  • ارئه راهكارهاي جامع ايمن سازی شبكه و نرم افزار

  • فايروال و راهكارهای جامع امنيت اطلاعات

  • طراحي سيستم عامل و نرم افزارهاي تخصصي

  • طراحي تجهيزات الكترونيك و اتوماسيون صنعتی

  • پشتيبانی و توسعه سيستمهای سفارش مشتری

  • طراحی و اجرای مراكز تلفن ديجيتال

  • طراحي و ايجاد پورتال های خاص سفارشي

  • بازيابی اطلاعات 

+98  31  950 23733   

Fax   :  031 -  36623457

______________

 سفارش محصولات نرم افزاری و پشتیبانی فنی

0913 200 2239

0913 310 3733

 

آدرس : اصفهان - خیابان فیض - پلاک 174 - طبقه 2 - واحد 4

Iran - Esfahan , Feiz St . Number 174 - Secound Floor 

Last updated on 08/03/2017, 13:47:31.